Saturday, March 7, 2009

WACANA HIKMAHIslam perlu difahami, dihayati dan dicintai. Kecintaan kepadanya haruslah disuburkan tanpa mengira waktu dan saat, sehinggalah kita dipanggil kembali ke hadrat Allah. Kecintaan pada Islam bukan hanya dengan mengamalkan ibadah-ibadah khusus seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan zikir sahaja tetapi mengamalkan keseluruhan sistem Islam yang syumul yang merangkumi akidah, ibadah, akhlak, kesucian hati, kasih sayang, pendidikan, rumahtangga, ekonomi, sosial, perundangan, pentadbiran, kesenian, kebudayaan, dakwah, jihad dan sebagainya.

Buku ini adalah siri pertama Wacana Hikmah yang mengungkapkan beberapa tajuk yang cukup penting untuk difikirkan bersama. Mudah-mudahan para pembaca dapat mengambil manfaat daripadanya...

Kandungan :

1. Al-Quran dan Manusia ... 1
2. Peranan Diri sebagai Manusia ... 10
3. Racun Sekularisme ... 16
4. Manusia sebagai Khalifah Allah ... 22
5. Tiga Kekuatan Generasi Sahabat ... 31
6. Teladan Rasulullah SAW dalam Pendidikan Manusia ... 33

No comments:

Post a Comment